Consultanta si asistenta tehnica pentru dezvoltarea si implementarea de sisteme de management in vederea certificarii lor in conformitate cu standardele de referinta.

Echipa de specialisti din cadrul departamentului acorda consultanta si asistenta tehnica pentru proiectarea, documentarea, implementarea si evaluarea sistemelor de management individuale sau integrate:
– al calitatii in conformitate cu referentialul SR EN ISO 9001,
– de mediu in conformitate cu referentialul SR EN ISO 14001,
– al sanatatii si securitatii ocupationale in conformitate cu referentialul SR OHSAS 18001,
– al sigurantei alimentului in conformitate cu referentialul SR EN ISO 22000.

Auditarea sistemelor de management in vederea stabilirii conformitatii lor cu standardele de referinta
In calitate de auditori ai sistemelor de management, membrii departamentului efectueaza la cererea beneficiarilor audituri ale sistemelor de management in vederea stabilirii conformitatii lor cu standardele de referinta. De regula, aceste audituri se efectueaza pentru evaluarea stadiului de maturitate al sistemului in vederea certificarii.

Audit de mediu
Auditul de mediu se efectueaza la cererea beneficiarilor in vederea stabilirii conformitatii cu cerintele legislatiei de mediu.

Analize de mediu
Analizele de mediu se efectueaza la beneficiari, pe baza metodologiei proprii elaborate in departament, in vederea identificarii aspectelor de mediu si evaluarii impactului de mediu datorat activitatilor, produselor si serviciilor organizatiei. Aceste analize se efectueaza de regula in vederea implementarii sistemului de management de mediu.

Analize de audit
Analiza de audit este un proces complex de audit si analiza a activitatilor, materiilor prime si materialelor utilizate in organizatie in vederea identificarii substantelor periculoase, cuprinse in HG 351/2005, ce ajung sau pot ajunge accidental in reteaua de canalizare.

Elaborare Plan de prevenire si combatere a poluarii accidentale necesar obtinerii Acceptului de evacuare.

Instruirea personalului in domeniul sistemelor de management pe baza suporturilor de curs elaborate in departament.

Formare de personal in domeniul protectiei mediului
Formarea de personal se efectueaza prin programe de formare elaborate in conformitate cu standardele ocupationale autorizate de Autoritatea Nationala pentru Calificari.

In prezent departamentul are trei programe de formare in domeniul protectiei mediului: Manager sisteme de management de mediu, Auditor de mediu si Responsabil de mediu.

Evaluare de competente profesionale in domeniul protectiei mediului in conformitate cu standardele ocupationale.

In institut a fost constituit si acreditat Centrul de Evaluare a Competentelor Profesionale ECOIND pentru ocupatia Responsabil de mediu.

Personalul departamentului poate efectua evaluarea competentelor pentru ocupatiile: Manager sisteme de management de mediu, Auditor de mediu si Responsabil de mediu.

Consultanta pentru dezvoltarea si implementarea sistemului de control intern managerial in entitatile publice in conformitate cu cerintele standardelor de control intern/ managerial aprobate prin O 400/2015.

Contact:

Compartiment Sisteme de Management
Sef laborator: Oana ȚĂPURICĂ
Telefon: +40 21 410 03 77 / 152
E-mail: mmc@incdecoind.ro