Sucursala Râmnicu Vâlcea

  • Acasa
  • Sucursala Râmnicu Vâlcea

Contact
Sucursala Râmnicu Vâlcea
Sef sucursală: Catalin MANEA
Telefon: +04.0250.73.75.43
E-mail: valcea@incdecoind.ro

  • Controlul poluării componentelor de mediu apă, sol, sedimente, nămol, deșeuri prin identificarea poluanților, stabilirea punctelor / frecvenței de prelevare, efectuarea prelevării și a analizelor fizico-chimice specifice fiecărui factor de mediu;
  • Investigații analitice pentru stabilirea eficienței stațiilor de epurare – prin determinarea calității influentului / efluentului, precum și a probelor de nămol, la parametrii fizico-chimici de interes pentru fiecare stație de epurare;
  • Elaborare documentații / evaluări de mediu pentru obținerea autorizațiilor, acordurilor, autorizațiilor integrate de mediu;
  • Asistență tehnică, consultanță, expertiză în domeniul legislației de mediu și a realizării obligațiilor de mediu.