Controlul poluarii componentelor de mediu apa, sol, sedimente, namol, deseuri prin identificarea poluantilor, stabilirea punctelor / frecventei de prelevare, efectuarea prelevarii si a analizelor fizico-chimice specifice fiecarui factor de mediu

Monitorizarea periodica a calitatii componentelor de mediu apa (potabila, subterana, de suprafata, uzata), sol, namol, sedimente in functie de cerintele impuse de autoritatile de mediu fiecarui agent economic (metode acreditate RENAR pentru parametrii fizico-chimici inclusi in normativele NTPA 001; NTPA 002; Legea 458 /2002; HG 1020/2005; OD 161/2006; HG 449/2013; HG 459/2002; STAS 9450/1988; OD756/1997; OD 344/2004.

Investigatii analitice pentru stabilirea eficientei de epurare a statiilor de epurare municipale

Efectuarea controlului analitic al apelor influent / efluent, precum si a probelor de namol, la parametrii fizico-chimici de interes pentru fiecare statie de epurare.

Documentatii pentru reglementari / avize /autorizarii de mediu
– rapoarte de mediu pentru planuri si programe;
– evaluarea impactului asupra mediului pentru activitati / capacitati de productie noi sau extinderi ale unor activitati / capacitati existente;
– bilanturi de mediu pentru autorizare, incetare activitate, privatizare;
– documentatii de mediu pentru obtinerea autorizatiilor integrate de mediu;
– asistenta tehnica, consultanta, expertiza in domeniul legislatiei de mediu si a realizarii obligatiilor de mediu ale agentilor;
– rapoarte de evaluare a poluarii pe sit-uri si terenuri contaminate.

Contact:

Sucursala Timisoara
Sef laborator: Valeria NICORESCU
Telefon: +40 256 220 369
E-mail: ecoind.tm@gmail.com