Sucursala Timișoara

  • Acasa
  • Sucursala Timișoara

Contact
Sucursala Timișoara
Sef sucursală: Sorina NEGREA
Telefon: +40 256 220 369
E-mail: ecoind.tm@gmail.com

Servicii de mediu:

  • Controlul poluării componentelor de mediu apă, sol, sedimente, nămol, deșeuri prin identificarea poluanților, stabilirea punctelor / frecvenței de prelevare, efectuarea prelevării și a analizelor fizico-chimice specifice fiecărui factor de mediu;
  • Investigații analitice pentru stabilirea eficienței stațiilor de epurare – prin determinarea calității influentului / efluentului, precum și a probelor de nămol, la parametrii fizico-chimici de interes pentru fiecare stație de epurare;
  • Elaborare documentații / evaluări de mediu pentru obținerea autorizațiilor, acordurilor, autorizațiilor integrate de mediu;
  • Asistență tehnică, consultanță, expertiză în domeniul legislației de mediu și a realizării obligațiilor de mediu.