Dezvoltarea și validarea de procedee combinate de îndepartare a poluanților naturali si antropici în procesele de potabilizare a apelor subterane / ape de suprafata.

Cercetare industrială pentru identificare / optimizare soluții tehnologice performante de epurare / tratare ape, adecvate matricei specifice de poluare
– Teste de tratabilitate pentru dezvoltare / optimizare tehnologii de potabilizare (surse subterane și de suprafata)
– Dezvoltare/optimizare bio/tehnologii de epurare ape uzate
– Dezvoltare/optimizare bio/tehnologii remediere soluri
– Validare tehnologica – verificare experimentala performante de epurare / tratare / remediere
– Validare tehnologica – validare teoretica prin utilizarea instrumentelor de modelare-simulare

Dezvoltare soluții tehnologice pentru valorificarea nămolurilor din stațiile de potabilizare / epurare

Analiza diagnostic (control direct) pentru evaluarea eficientei tehnologiilor aplicate pentru tratare/epurare ape

Studiul alternativelor de optimizare a functionarii sistemelor de epurare printr-o abordare combinata practica si teoretica prin utilizarea instrumentelor de modelare-simulare

Optimizare / retehnologizare / completare fluxuri tehnologice existente: modificare parametri statii de tratare / epurare, inlocuiri /completari reactivi de tratare (inclusiv testare produse noi), recomandari inlocuire utilaje

Alte servicii:
Elaborarea documentatiilor tehnice pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor

Evaluarea “Cleaner Production” (planificarea & organizarea, analiza resurselor & cauzelor poluarii, optiuni CP bazate pe BREF – BAT) pentru diverse instalatii industriale si implementarea tehnologiilor curate

Audituri strategice (analiza SWOT, chestionare Baldrige) si modele pentru realizarea si implementarea strategiei de dezvoltare durabila a intreprinderilor

Consultanta, asistenta tehnica si expertiza in domeniu

Contact:

Departament Tehnologii de Mediu si Transfer Tehnologic
Sef laborator: Lucian CONSTANTIN
Telefon: +40 21 410 03 77 / 244
E-mail: tehnologi@incdecoind.ro