Tehnologii de mediu si transfer tehnologic

 • Acasa
 • Tehnologii de mediu si transfer tehnologic

Contact
Departament Tehnologii de Mediu si Transfer Tehnologic
Sef departament: Olga TIRON
Telefon: +4021 410 03 77 / 259
E-mail: olga.tiron@incdecoind.ro

Servicii în domeniul controlului și evaluării poluării mediului înconjurător, tehnologiilor de mediu:

 • Dezvoltarea de procedee combinate de îndepărtare a poluanților naturali și antropici în procesele de potabilizare a apelor subterane / de suprafață;
 • Cercetare industrială pentru identificare/optimizare soluții tehnologice performante de epurare ape uzate/tratare ape în vederea potabilizării, adecvate matricei specifice de poluare;
 • Dezvoltarea / evaluarea de soluții tehnologice pentru valorificarea superioară a nămolurilor din stațiile de potabilizare / epurare;
 • Analiză diagnostic (control direct) pentru evaluarea eficienței tehnologiilor aplicate pentru tratare/epurare ape;
 • Studiul alternativelor de optimizare a funcționării sistemelor de epurare printr-o abordare practică și teoretică combinată, utilizând instrumente de modelare-simulare;
 • Optimizare / retehnologizare / completare fluxuri tehnologice existente: modificare parametrii stații de tratare / epurare, înlocuiri / completări reactivi de tratare (inclusiv testare produse noi), recomandări înlocuire utilaje;
 • Evaluarea “Cleaner Production” pentru diverse instalații industriale și asistență pentru implementare tehnologii curate;
 • Realizarea de audituri strategice și dezvoltarea de modele pentru implementarea strategiei de dezvoltare durabilă a întreprinderilor;
 • Studii experimentale privind evaluarea eficienței diferitelor produse / tehnologii destinate tratării apelor / epurării apelor uzate;
 • Investigații analitice în vederea dezvoltării / aplicării tehnologiilor de mediu;
 • Consultanță, asistență tehnică și furnizarea de expertiză în domeniul tehnologiilor de mediu;
 • Aplicarea principiilor de ecoeficiență și simbioză industrială în abordarea dezvoltării corporatiste a operatorilor industriali;
 • Realizarea de studii și cercetări aplicative în vederea restructurării, retehnologizării, modernizării întreprinderilor din punct de vedere al protecției mediului, reducerii costurilor de mediu și dezvoltării durabile a acestora.