Departamentul efectueaza activitati de cercetare aplicativa in domeniul managementului de mediu, al calitatii, sanatatii si securitatii ocupationale, sigurantei alimentului, precum si in domeniul standardizarii.

Managementul mediului, al calitatii, al sanatatii si securitatii ocupationale si al sigurantei alimentului

Avand in vedere avantajele aduse organizatiilor prin implementarea si certificarea sistemelor de management al calitatii, de mediu, al sanatatii si securitatii ocupationale si al sigurantei alimentului, colectivul departamentului a efectuat o serie de studii in vederea dezvoltarii/ optimizarii de metodologii care, pe de o parte, sa permita proiectarea, documentarea, implementarea si evaluarea acestor sisteme de management in conformitate cu standardele de referinta si pe de alta parte sa asigure instruirea personalului pentru gestionarea sistemelor implementate.

Sistemul european de management de mediu si audit – EMAS

Pentru a veni in intampinarea organizatiilor care doresc sa se inregistreze conform cerintelor regulamentului EMAS au fost elaborate ghiduri metodologice care indruma organizatiile privind evaluarea si raportarea performantei lor de mediu:

– Ghid de evaluare a performantei de mediu pentru organizatiile romanesti din industrie
– Ghid de raportare a performantei de mediu in conformitate cu Regulamentul EMAS III

Standardizare – standarde din familia ISO si standarde ocupationale

Membrii ai departamentului care fac parte din Comitetele tehnice nationale de standardizare in domeniul protectiei mediului participa la sedinte tehnice de analiza a standardelor internationale in vederea preluarii acestora in Romania si au preluat integral sau partial standarde de sisteme de management al calitatii si de mediu pentru traducere si adaptare in limba romana.
Departamentul a elaborat doua standarde ocupationale din domeniul protectiei mediului: Tehnician in protectia mediului si Inspector protectia mediului si a participat la elaborarea si verificarea a inca 11 standarde ocupationale din domeniul protectiei mediului.

Contact:

Compartiment Sisteme de Management
Sef laborator: Oana ȚĂPURICĂ
Telefon: +40 21 410 03 77 / 152
E-mail: mmc@incdecoind.ro