PARAMETRU TEHNICA ANALITICA METODA DE ANALIZA
ANALIZE BACTERIOLOGICE  
Numar total de bacterii care se dezvolta la 22°C Metoda dilutiilor multiple Indrumar metodologic ICIM cap. IV.1, IV.6
Numar total de bacterii care se dezvolta la 37°C Metoda dilutiilor multiple Indrumar metodologic ICIM cap. IV.1, IV.6
Bacterii coliforme totale Metoda tuburilor multiple Indrumar metodologic ICIM cap. IV.2
Bacterii coliforme fecale Metoda tuburilor multiple EPA 1680
Enterococi Metoda tuburilor multiple Indrumar metodologic ICIM cap. IV.4
Salmonella spp Preimbogatire, îmbogăţire, dispersie şi izolare pe medii selective şi confirmare biochimică şi serologică EPA 1682
Escherichia coli [*] Metoda tuburilor multiple EPA 1680
ANALIZE FIZICO-CHIMICE  
Aciditate volumetric STAS 7184/12-88
Alcalinitate volumetric STAS 7184/7-87, pct. 4.1.
Analiza dimensionala particule pulberi si dispersii in lichide [*]
(particule < 2 mm)
analiza dimensionala prin difractie laser ISO 13320:2009
Aluminiu AAS SR ISO 12020:2004
ICP-EOS SR EN ISO 11885:2009
  SR ISO 16174:2013
ICP-MS SR EN ISO 17294/2-2005
Amoniu Volumetric SR ISO 5664:2001
  SR EN 13652:2002
   
spectrofotometric SR ISO 7150-1:2001
  SR EN 13652:2002
   
spectrofotometric SR ISO 7150-1:2001
  SR EN 16192:2012
Argint AAS STAS 8190-68
ICP-EOS SR EN ISO 11885:2009
  SR ISO 16174:2013
Arsen AAS SR EN ISO 11969:03
ICP-EOS SR EN ISO 11885:2009
  SR ISO 16174:2013
ICP-MS SR EN ISO 17294/2-2005
Azot total volumetric SR ISO 11261:2000I
   
   
   
combustie SR EN 16168:2013 [*]
GC-TCD-FPD  
Azotati spectrofotometric SR ISO 7890-3:2000
SR EN 13652:2000
Azotiti spectrofotometric SR EN 26777:2002
SR EN 26777:2002/C91:2006
SR EN 16192:2012
Azot Kjeldahl volumetric SR ISO 11261:2000
 
SR EN 13342:2002
Bariu ICP-EOS SR EN ISO 11885:2009
  SR ISO 16174:2013
ICP-MS SR EN ISO 17294/2-2005
Beriliu [*] ICP-EOS SR EN ISO 11885:2009
  SR ISO 16174:2013
ICP-MS SR EN ISO 17294/2-2005
Bismut ICP-EOS SR EN ISO 11885:2009
Bicarbonati volumetric STAS 7184/7-87, pct. 4.1
Bor ICP-EOS SR EN ISO 11885:2009
  SR ISO 16174:2013
ICP-MS SR EN ISO 17294/2-2005
BTEX
-benzen
-toluen
-etilbenzen
-xileni
GC-MS SR EN ISO 22155:2013
Cadmiu AAS SR ISO 11047:1999
ICP-EOS SR EN ISO 11885:2009
  SR ISO 16174:2013
ICP-MS SR EN ISO 17294/2-2005
Calciu AAS [*] SR ISO 7980: 2002
ICP-EOS SR EN ISO 11885:2009
  SR ISO 16174:2013
ICP-MS SR EN ISO 17294/2-2005
Carbon organic combustie-
GC-TCD
SR ISO 10694:1998
SR EN 13137:2002 [*]
SR EN 15936:2013 [*]
Carbon total [*] combustie-
GC-TCD
ASTM D 5373-14
SR EN ISO 16948:2015 [*]
SR EN 15407:2011 [*]
Determinarea carbonului total din reziduuri solide rezultate din carbune si cocs Metoda prin combustie- GC-TCD ASTM D 6316-09bƐ1
STAS 398-92
Carbonati volumetric STAS 7184/7-87, pct. 4.1
Cianuri
-libere [*]
-totale
spectrofotometric ISO 11262:2011, pct. 9
Cloruri volumetric STAS 7184/7-87, pct. 4.2
Clorbenzeni volatili:
Clorbenzen;
1,2-diclorobenzen;
1,3-diclorobenzen;
1,4-diclorobenzen;
1,2,3-triclorbenzen;
1,2,4-triclorobenzen
GC-MS SR EN ISO 22155:2013
Clorbenzeni nevolatili:
1,2,4,5-tetraclorbenzen; pentaclorbenzen; hexaclorbenzen
GC-ECD SR ISO 10382:2007
Fenoli monovalenti
(fenol; 2-metilfenol; 3-metilfenol; 4-metilfenol; 2,4-dimetilfenol)

+ Crezoli

GC-MS SR ISO 14154:2007
Clorofenoli:
2-clorofenol; 3-clorofenol;
4-clorofenol;
2,4-diclorofenol;
2,6-diclorofenol;
4-cloro-3-metilfenol;
2,4,5-triclorofenol;
2,4,6-triclorofenol;
2,3,4,6-tetraclorfenol; pentaclorfenol
GC-MS SR ISO 14154:2007
Alchilfenoli selectionati
-4-Nonilfenol
-4-tertoctilfenol
GC-MS SR ISO 14154:2007
Compusi organici volatili halogenati (HVOC):
Vinyl chloride
Methylene chloride
Carbon tetrachloride
1,2-Dichloroethane
Trichloroethene
1,1,2-Trichloroethane
Tetrachloroethene
1,1,2,2-Tetrachloroethane
GC-MS SR EN ISO 22155:2013
Conductivitate specifica electrochimic SR ISO 11265+A1:1998
Cobalt AAS SR ISO 11047:1999
ICP-EOS SR EN ISO 11885:2009
  SR ISO 16174:2013
ICP-MS SR EN ISO 17294/2-2005
Crom total AAS SR ISO 11047:1999-sol
ICP-EOS SR EN ISO 11885:2009
  SR ISO 16174:2013
ICP-MS SR EN ISO 17294/2-2005
Crom 6+ [*] spectrofotometric SR ISO 11083:1998
Cupru AAS SR ISO 11047:1999
ICP-EOS SR EN ISO 11885:2009
  SR ISO 16174:2013
ICP-MS SR EN ISO 17294/2-2005
Determinarea reziduului uscat si a continutului de apa gravimetric SR EN 15935:2013
 
SR ISO 11465:1998
 
SR EN 12880:2002
Determinarea compozitiei elementale din materiale solide (Na, Mg, Al, Si-Siliciu, P, S, Cl, K,
Ca,Ti,V,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Br,
Rb,Sr,Y,Zr,Nb,Mo,Ag,Cd,Sn,Sb,Te,I, Cs,Ba,Ta,W,Hg,Tl,
Pb,Bi,Th,U) [*]
analiza XRF SR EN 15309:2008
fluorescenta de raze X
Fier
sol, namol, deseu
AAS [*] SR 13315:1996
  SR 13315:1996/C91:2008 [*]
ICP-EOS SR EN ISO 11885:2009
  SR ISO 16174:2013
ICP-MS SR EN ISO 17294/2-2005
Fluoruri [*] electrochimic SR ISO 10359-1:2001
Fosfati [*] spectrofotometric STAS 7184/14-79 pct. 4 [*]
 
STAS 12205-84 [*]
Fosfor total spectrofotometric STAS 7184/14-79 pct. 4
 
STAS 12205-84
Hidrocarburi aromatice policiclice (HAP)
-antracen
-benzo-a-antracen
-benzo(b)fluoranten
-benzo(ghi)perilen
-benzo(k)fluoranten
-benzo-a-piren
-crisen
-fluoranten
-indeno(1,2,3-cd)piren
-naftalina
-fenantren
-piren
-acenaften [*]
-acenaftilen [*]
-benzoperilen
-dibenzeno(a,h)antracen [*]
-fluoren [*]
HPLC-
UV detection
ISO 13859:2014(E)
Humus [*] volumetric SR ISO 14235-00
STAS 7184/21:1987
Litiu [*] ICP-EOS SR EN ISO 11885:2009
SR ISO 16174:2013
Mangan AAS SR ISO 11047:1999
ICP-EOS SR EN ISO 11885:2009
  SR ISO 16174:2013
ICP-MS SR EN ISO 17294/2-2005
Magneziu AAS [*] SR ISO 7980:2002
ICP-EOS SR EN ISO 11885:2009
  SR ISO 16174:2013
ICP-MS SR EN ISO 17294/2-2005
Mercur CVAAS – vapori reci ISO 16772:2004
   
ICP-MS EPA 7471B/2007
  SR EN ISO 17294/2-2005
Molibden ICP-EOS SR EN ISO 11885:2009
  SR ISO 16174:2013
ICP-MS SR EN ISO 17294/2-2005
Nichel AAS SR ISO 11047:1999-sol
ICP-EOS SR EN ISO 11885:2009
  SR ISO 16174:2013
ICP-MS SR EN ISO 17294/2-2005
Nonilfenoli GC-MS SR ISO 14154:2007
Octilfenoli
Pesticide
-organoclorurate
(α-HCH; β-HCH; γ-HCH; δ-HCH; 4,4’-
DDD; 4,4’-DDT; 4,4’-DDE;
heptaclor; heptaclorepoxid; aldrin;
dieldrin; endrin; alaclor; α-endosulfan)
-triazinice
(simazin, atrazin, propazin)
-organofosforice
(malation; paration; diclorvos; diazinon; clorfenvinfos; clorpirifos; metamidofos; mevinfos)

   
-GC-ECD SR ISO 10382:2007
   
-HPLC-UV ISO 11264:2005
   
-GC-FPD EPA 8141b
   
pH electrochimic SR EN 15933:2013
Pierdere la calcinare gravimetric SR EN 15935:2013
Plumb AAS SR ISO 11047:1999
ICP-EOS SR EN ISO 11885:2009
  SR ISO 16174:2013
ICP-MS SR EN ISO 17294/2-2005
Policlorbifenili
(PCB)
GC-ECD SR ISO 103822:2007
SR EN 16167:2013
Policlorodibenzodioxine (PCDD) si policlorodibenzofurani (PCDF) [*] HRGC-HRMS EN 1948
EPA 8290A
Potasiu AAS [*] STAS 3223/1-92
ICP-EOS SR EN ISO 11885:2009
  SR ISO 16174:2013
ICP-MS SR EN ISO 17294/2-2005
Hidrocarburi totale din petrol
-global

-C6-C10 [*]

C10-C40

gravimetric – recomandata la peste 50mg/kg s.u.  
   
IR SR 7877/1:1995
  ISO 14507:2003
   
GC-MS PIS-08 Ed5, R0
  PIS-08 Ed5, R0 [*]
  EPA 8015C [*]
   
GC-FID SR EN ISO 16703:2011
  SR EN 14039:2005
Seleniu ICP-EOS SR EN ISO 11885:2009
  SR ISO 16174:2013
ICP-MS SR EN ISO 17294/2-2005
Sodiu AAS [*] STAS 3223/2:80
ICP-EOS SR EN ISO 11885:2009
  SR ISO 16174:2013
ICP-MS SR EN ISO 17294/2-2005
Substanta uscata [*] gravimetric SR ISO 11465:1998
SR EN 12880:2002
Sulfuri si hidrogen sulfurat [*] spectrofotometric SR ISO 10530:1997
Sulfati gravimetric SR ISO 11048:1999, pct. 3.6
Staniu ICP-EOS SR EN ISO 11885:2009
SR ISO 16174:2013
Stibiu ICP-EOS SR EN ISO 11885:2009
  SR ISO 16174:2013
ICP-MS SR EN ISO 17294/2-2005
Strontiu ICP-EOS SR EN ISO 11885:2009
SR ISO 16174:2013
Taliu ICP-EOS SR EN ISO 11885:2009
Titan
sol, namol, deseu
ICP-EOS SR EN ISO 11885:2009
SR ISO 16174:2013
Vanadiu
sol, namol, deseu
ICP-EOS SR EN ISO 11885:2009
SR ISO 16174:2013
Trihalometani
Bromoclorometan
Cloroform
Bromodiclorometan
Dibromoclorometan
Bromoform
GC-MS SR EN ISO 22155:2013
Zinc AAS SR ISO 11047:1999
ICP-EOS SR EN ISO 11885:2009
  SR ISO 16174:2013
ICP-MS SR EN ISO 17294/2-2005
Zirconiu [*] ICP-EOS SR EN ISO 11885:2009
Reziduu conductometric [*] volumetric STAS 7184/7-87

* incercare neacreditata RENAR