In cadrul Sucursalei s-au initializat si realizat activitati de cercetare pentru solutionarea problemelor de mediu induse preponderent de activitatile industriale, respectiv:

Metodologii de investigare integrata pentru evaluarea riscului de mediu pe baza indicilor de poluare, indici care ofera informatii fundamentate privind riscul pentru mediu si sanatatea umana ca baza de decizie pentru masurile necesare inlaturarii/diminuarii acestuia

Evaluarea impactului poluarii cu substante prioritar periculoase din activitati antropice asupra ecosistemelor sol, apa/sediment (in principal substante organoclorurate, metale grele, produse petroliere)

Elaborarea de noi metode / metodologii electrochimice pentru determinarea rapidă a concentrației metalelor grele din medii apoase

Managementul integrat al apelor la nivelul aglomerarilor urbane pe baza conceptelor managementului durabil al apei (SUWM)

Contact:

Sucursala Ramnicu Valcea
Sef laborator: Catalin MANEA
Telefon: +04.0250.73.75.43
E-mail: valcea@incdecoind.ro

str. Stirbei Voda nr.182, 240588, Ramnicu Valcea