Sucursala Râmnicu Vâlcea

  • Acasa
  • Sucursala Râmnicu Vâlcea

Contact
Sucursala Râmnicu Vâlcea
Sef sucursală: Catalin MANEA
Telefon: +40250 70 12 00 / 3457
E-mail: valcea@incdecoind.ro

Sucursala Râmnicu Vâlcea răspunde cerințelor privind controlul și evaluarea poluării mediului pentru regiunea Oltenia. Direcțiile actuale de cercetare și servicii sunt :

  • Metodologii de investigare integrată a riscului de mediu pe baza indicilor de poluare, ca bază de decizie pentru măsurile necesare înlăturării / diminuării acestuia;
  • Evaluarea impactului poluării cu substanțe periculoase / prioritar periculoase (substanțe organoclorurate, petroliere, metale grele) asupra ecosistemelor sol / apă /sediment;
  • Elaborarea de noi metode / metodologii electrochimice pentru determinarea rapidă a concentrației metalelor grele din medii apoase;
  • Managementul integrat al apelor la nivelul aglomerărilor urbane pe baza conceptului durabil al apei (SUWM);
  • Cercetări privind valorificarea nămolului rezultat din stațiile de epurare orășenești;
  • Studii experimentale privind determinarea ecotoxicității apelor geotermale.