Activitatile de cercetare aplicativa initiate si dezvoltate in cadrul sucursalei reprezinta un raspuns la cerintele Uniunii Europene si pot fi grupate in urmatoarele directii tematice:

Studii de cercetare aplicata/ studii de solutie in scopul elaborarii si optimizarii tehnologiilor pentru epurarea apelor uzate industriale si orasenesti / tratarea / potabilizarea apelor de suprafata si subterane
– Eliminarea compusilor farmaceutici refractari din ape uzate industriale sau menajere (diclofenac, ibuprofen si naproxen) prin aplicarea proceselor de oxidare electrochimica avansata, precum si a procedeelor combinate electrochimice şi fotocatalitice, obtinandu-se efluenti farmaceutici industriali care îndeplinesc condiţiile de deversare în reţeaua de canalizare.
– Reducerea concentrațiilor / eliminarea ionilor fluorura si arsen din ape subterane ca etapa in procesul de potabilizare prin procese de electrocoagulare.

Studii de fitoremediere a terenurilor poluate antropic sau natural (halde de zgura si cenusa de termocentrala, terenuri contaminate cu produse petroliere), la nivel de laborator si pilot, in vederea elaborarii de tehnologii sau modele experimentabile transferabile la nivel industrial

Tehnologii de tratare recuperativa a deseurilor industriale cu recuperare de produse utile

Contact:

Sucursala Timisoara
Sef laborator: Valeria NICORESCU
Telefon: +40 256 220 369
E-mail: ecoind.tm@gmail.com