Sucursala Timișoara

 • Acasa
 • Sucursala Timișoara

Contact
Sucursala Timișoara
Sef sucursală: Sorina NEGRE
Telefon: +40 256 220 369
E-mail: ecoind.tm@gmail.com

Direcțiile actuale de cercetare sunt:

▶ Dezvoltarea de noi tehnici / metode de control analitic pentru evaluarea nivelului de poluare a apei:

 • evaluarea materialelor de electrod comerciale convenționale și neconvenționale ca substrat potrivit modificării ulterioare pentru obținerea unor senzori electrochimici cu proprietăți de detecție îmbunătățite;
 • obținerea unor senzori electrochimici de tip voltametric și amperometric cu o contribuție foarte importantă în dezvoltarea metodelor analitice avansate pentru realizarea unui screening și monitoring al produselor farmaceutice în toate corpurile de apă și implicit, în managementul resurselor de apă cu obiectiv specific pentru poluanții emergenți;
 • testarea capacității de sensing a unor materiale perovskitice prin modificarea unor electrozi pe bază de carbon pentru detecția electrochimică a poluanților emergenți din ape reziduale și de suprafață;
 • utilizarea unor biosenzori (specii de diatomee) în monitorizarea efectelor toxice induse de diferiți poluanți asupra calității apei;
 • cercetări privind nivelul de concentrare a metalele grele în țesutul biologic animal și influența tratametelor termice;

▶ Cercetare aplicată în scopul elaborării și optimizării tehnologiilor pentru epurarea avansată a apelor uzate și potabilizare surse de apă:

 • epurarea apelor uzate prin procese de fitoremediere utilizând plante acvatice;
 • degradarea / mineralizarea unor poluanți emergenți (produse farmaceutice) din ape prin procese electrochimice avansate;
 • tehnologii de fitoremediere / fitostabilizare a terenurilor poluate;
 • managementul integrat al deșeurilor în acord cu principiile economiei circulare;
 • utilizarea nămolurilor din stațiile de epurare orășenești în reabilitarea terenurilor și siturilor poluate.
 • analiză diagnostic pentru evaluarea eficienței tehnologiilor aplicate pentru potabilizare surse de ape;
 • optimizare / retehnologizare / soluții tehnice unitare și integrate pe fluxuri tehnologice existente în scopul obținerii apei potabile.