Proiectele noastre/Proiecte nationale/ Program Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

Compartiment Sisteme de Management

1. Dezvoltarea si autorizarea unui centru de evaluare si certificare a competentelor profesionale ale adultilor in sectorul protectia mediului-PROMEDIU POSDRU/20/1.4/G/9271

Proiect desfasurat in perioada martie 2009-februarie 2011 in parteneriat cu: Asociatia patronala a producatorilor si utilizatorilor de echipamente industriale pentru protectia mediului UNIMED (CO), VAPRO-OVP BV din Olanda si Consiliul de Formare Profesionala a Adultilor CNFPA

Obiectiv general: Asigurarea calităţii sistemului de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale în sectorul protecţia mediului prin dezvoltarea şi autorizarea unui centru de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute în alt context decât cel formal pentru acoperirea cererii de pe piaţa muncii

Obiectivele specifice:

– Dezvoltarea capacităţii instituţionale a Comitetului Sectorial în vederea validării învăţării anterioare prin dezvoltarea de proceduri şi instrumente de lucru pentru înfiinţarea şi funcţionarea unui centru de evaluare a competenţelor în domeniul protecţiei mediului

– Asigurarea operativităţii centrului de evaluare şi certificare a competenţelor prin formarea unui număr de 15 experţi evaluatori sectoriali în elaborarea de instrumente specifice de evaluare a competenţelor şi validare a învăţării anterioare în cadrul centrului dezvoltat

– Autorizarea centrului de evaluare şi certificare de către CNFPA în urma testării instrumentelor de evaluare prin 5 evaluări distincte elaborate de câte 2 evaluatori pentru fiecare din cele două calificări selectate.

Prin acest proiect, au fost certificati 2 evaluatori de competente profesionale din cadrul echipei INCD ECOIND.

2. Pro-Competent! Calificări si Certificări de Competenţe pentru o Dezvoltare Durabilă – POSDRU/58/1.4/S/32519

Proiect aflat in derulare, inceput in octombrie 2009 in parteneriat cu: Comitetul Sectorial de Formare Profesionala in domeniul Protectia Mediului-CSFPM (CO), Autoritatea scotiana pentru calificari-SQA, Athens network of collaborating experts-ANCE, Asociatia auditorilor si evaluatorilor de mediu din industrie-ECOEVALIND si SC EURO-LINK CONSULTANTS SRL.

Obiectiv general: Îmbunătăţirea calităţii sistemului de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale în sectorul abordat prin dezvoltarea unor centre de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute în alt context decât cel formal.

Obiective specifice:

– Elaborarea de proceduri şi instrumente de lucru şi validarea a două noi standarde ocupaţionale în domeniul abordat, în sprijinul dezvoltării şi implementării CNC

– Dezvoltarea capacităţii instituţionale prin infiintarea unor centre de evaluare şi certificare a competenţelor, în sprijinul structurării şi îmbunătăţirii sistemului de certificare a învăţării anterioare şi formarea unor evaluatori sectoriali în domeniul abordat.

Prin acest proiect, in institut se va infiinta si autoriza un centru de evaluare a competentelor profesionale pentru ocupatia Responsabil de mediu.

3. SOMEDIU – Dezvoltarea Capacităţii Comitetului Sectorial pentru Formare Profesională în domeniul Protecţiei Mediului în sprijinul îmbunătăţirii calităţii formării profesionale continue din România – POSDRU/79/1.4/S/53587

Proiect aflat in derulare, inceput in aprilie 2010 in parteneriat cu: Asociatia patronala a producatorilor si utilizatorilor de echipamente industriale pentru protectia mediului UNIMED (CO), Autoritatea scotiana pentru calificari-SQA, Athens network of collaborating experts-ANCE, Patronat de mediu, audit si evaluare -ENVIROEVAL si SC EURO-LINK CONSULTANTS SRL.

Obiectiv general: Îmbunătăţirea calităţii sistemului de FPC prin crearea Centrului de Resurse al Comitetului Sectorial de Formare Profesională din domeniul Protecţiei Mediului (CSFPM) şi adaptarea forţei de muncă la cerinţele pieţei, prin dezvoltarea a 10 noi standarde ocupaţionale (SO) necesare sectorului.

Obiective specifice:

– Asigurarea calităţii în Formarea Profesională Continuă prin anticiparea nevoilor de calificare şi dezvoltarea de 10 SO pentru noi ocupaţii în domeniul protecţiei mediului.

– Dezvoltarea capacităţii instituţionale a CSFPM în vederea asigurării calităţii sistemului de formare şi de evaluare a competenţelor profesionale, prin dezvoltarea profesională a personalului propriu şi crearea unui Centru de Resurse al CSFPM

Prin acest proiect, in institut se vor forma 5 experti in elaborarea de standarde ocupationale si 5 experti in evaluarea de standarde ocupationale.