Factori de mediu – Directii Cercetare:

  • factori de mediudezvoltarea de noi tehnici/metode performante de control analitic pentru evaluarea nivelului de poluare a factorilor de mediu apă, aer, sol precum şi a sedimentelor şi deşeurilor cu diferite categorii de poluanţi, inclusiv cu substanţe chimice periculoase;
  • elaborarea de metode / metodologii moderne si/sau perfectionarea metodelor standard nationale de analiza in domeniul biologie-bacteriologie si ecotoxicologie, in vederea alinierii la reglementarile Uniunii Europene (norme EN, ISO, OECD);
  • elaborarea /implementarea de metode / tehnici biochimice de dozare enzimatica pentru a asigura:

–        controlul viabilitatii si starii functionale a namolului activ utilizat drept inocul al instalatiilor de epurare biologica;

–        evaluarea efectului toxic generat de substante/produse chimice asupra activitatii microbiene din sol si/sau organismelor acvatice ;

  • investigatii analitice privind calitatea apei potabile, de la sursa de apa bruta pana la consumatori;
  • studii hidrobiologice pentru monitorizarea diversitatii ecologice a ecosistemelor acvatice si dezvoltarea unor planuri de management in vederea  sustenabilitatii capitalului natural;
  • evaluarea impactului poluarii industriale asupra componentelor biotice ale ecosistemelor acvatice si estimarea riscului ecologic – pentru factorul de mediu apa de suprafata;
  • elaborarea de metodologii moderne de caracterizare/clasificare fizico-chimică şi biologică a deşeurilor solide şi lichide;
  • studii privind emisiile de gaze cu efect de seră şi stabilirea parametrilor caracteristici ai combustibililor solizi şi lichizi;
  • studii de modelare matematică a dispersiei poluanţilor şi zgomotului în aer.