Departamentul Control Poluare din cadrul INCD ECOIND este: acreditat RENAR conform cerintelor referentialului SR EN ISO/CEI 17025:2005 pentru efectuarea unei game largi de incercari specifice domeniului de protectie a mediului, indeplineste si cerintele referentialului SR CEN/TS 15675:2009 pentru masurarea de emisii de poluanti din aer (pentru consultarea domeniului acreditat va rugam consultati website-ul RENAR, www.renar.ro – sectiunea OEC acreditate) si este atestat de catre Ministerul Sanatatii, Directia Sanatate Publica si Control in Sanatate Publica  pentru monitorizarea calitatii apei potabile (pentru verificare validitate va rugam consultati website-ul Ministerului Sanatatii, www.ms.ro – sectiunea Autorizatii/Abilitari si notificari/Registrul laboratoarelor pentru monitorizarea calitatii apei potabile/Lista notificari – pag.4)

Cercetare şi Servicii analitice şi de consultanţă în domeniul controlului poluării şi monitorizării calităţii factorilor de mediu caracterizate prin calitate şi promptitudine

 • Control Poluare Ape, Sol, Deseuri
 • Bioteste –  Analize Biologice: Studii de caracterizare hidrobiologica si evaluare risc ecologic, Studii ecotoxicologice, Control/monitorizare poluare biologica si bacteriologica: apa, sol/sedimente, namol
 • Control Poluare Aer Control/monitorizare: Emisii / imisii aer, Nivel de zgomot Modelarea matematica a dispersiei poluantilor in aer, Realizarea hartilor de zgomot industrial, Caracterizare fizico-chimica a combustibililor solizi si lichizi, Validarea/compararea rezultatelor incercarilor efectuate de laboratoarelor neacreditate (tehnica ANOVA)

Organizare

Domenii de activitate (a se vedea si sectiunea servicii)

 • controlul poluării factorilor de mediu (aer, apă, sol, sedimente, nămol, deşeuri)
 • monitorizarea calităţii factorilor de mediu
 • control ecotoxicologic (efluenţi deversaţi în emisori naturali, substanţe/preparate chimice, materiale plastice)
 • caracterizare combustibili solizi şi lichizi
 • cercetare în domeniul controlului poluării factorilor de mediu

– (elaborare/asimilare/implementare de noi metode analitice şi tehnici de control biologic / bacteriologic /ecotoxicologic
– validare metode noi, dezvoltate in labotaror (parametrii de performanţă)

– lista schemelor organizate de laboratoarele din cadrul DCP
– lista schemelor la care am participat

 • consultanţă şi instruire

– proiectare /implementare sisteme de management calitate conf SR EN ISO/CEI 17025:2005 – pregătire acreditare
– amenajare/organizare/dotare laboratoare de mediu
– cursuri privind: reglementări naţionale şi europene privind protecţia mediului si implicatiile Regulamentului European REACH, tehnici de prelevare, metode de analiză, masuri de asigurarea si controlul calitatii

Măsuri QA/QC de asigurarea calităţii rezultatelor:

identificare metode de control intern (teste de control sistematice pe fluxul analitic, diagrame de control, parametrii statistici ai curbelor de etalonare, utilizare MRC)
identificare metode de control extern (scheme de comparaţie interlaboratoare) – la nivel national si international

Dotare cu echipamente performante şi aparatură specifică de laborator
listă cu echipamente /aparatura de laborator (Lista echipamentelor din cadrul Departamentului Control Poluare)

Paşii pe care trebuie să-i urmeze un beneficiar (persoană juridică/fizică) pentru a contracta un serviciu:

 1. solicitare scrisă către INCD-ECOIND
 2. ofertă tehnică şi de preţ de la INCD-ECOIND (inclusiv informaţii privind prelevarea probelor şi transmiterea lor la institut, programare efectuare analize/ raportare rezultate)
 3. comandă fermă execuţie analize / contract de monitorizare


1. SC POBAC SA, 2002 – Elaborarea stadiului de implementare a sistemului de management al calităţii conform referenţialului ISO/CEI 17025 în Laboratorul Central al SC POBAC SA (inainte de începerea acreditării)

2. LAREX – Centrul National pentru Incercarea si Expertizarea Produselor – 2001-2002, „Consultanta si asistenta tehnica in vederea implementarii metodelor de determinarea a biodegradabilitatii agentilor de suprafata anionici si / sau neionici”

3. SC GENERAL TURBO SA Bucureşti 2003, „Organizarea, dotarea şi acreditarea Laboratorului de analize fizico-chimice din cadrul SC GENERAL TURBO SA Bucureşti”

4. R.A. AQUASERV Tg. Mures 2004, “Elaborarea documentatiei pentru implementarea standardului ISO/CEI 17025 in laboratorul Statiei de tratarea apei potabile din cadrul R.A. AQUASERV Tg. Mures”

5. Acvarim Rm. Valcea 2005,  “Asistenta tehnica pentru organizarea si dotarea Laboratorului Statiei de Epurare Acvarim Rm. Valcea si a Laboratorului fizico-chimic si bacteriologic de la Statia de Tratare Apa Potabila Acvarim Rm.Valcea”

6. SC ICPAO SA, MEDIAS, 2007 “Documentarea si implementarea sistemului de management al calitatii SR EN ISO 17025 in vederea acreditarii laboratorului de mediu din cadrul SC ICPAO SA, MEDIAS”

7. APM Calarasi-2008 – “Documentarea si implementarea sistemului calitatii SR EN ISO 17025 in laboratoarele de incercari”

8. SC VIROMET SA – 2008 – “Proiectarea, documentarea si verificarea modului de implementare a Sistemului de Management al Calitatii SR EN ISO 17025-2005 in laboratoare de incercari in vederea obtinerii acreditarii RENAR.

9. SC Compania de utilitati Publice Focsani, 2011 “Proiectarea, documentarea si verificarea modului de implementare a Sistemului de Management al Calitatii SR EN ISO 17025-2005 in laboratoare de incercari in vederea obtinerii acreditarii RENAR”

10. SC PorAir Clean ,TimisoaraLaboratoul de mediu, 2011 – “Proiectarea, documentarea si verificarea modului de implementare a Sistemului de Management al Calitatii SR EN ISO 17025-2005

11. SC CONVERSMIN SA, 2011 – Laboratorul Vatra-Dornei, 2011 – “Proiectarea, documentarea si verificarea modului de implementare a Sistemului de Management al Calitatii SR EN ISO 17025-2005 in laboratoare de incercari in vederea obtinerii acreditarii RENAR”

12. SC Nova Apa Grup Botosani, 2012- “Proiectarea, documentarea si verificarea modului de implementare a Sistemului de Management al Calitatii SR EN ISO 17025-2005”