Dezvoltarea de tehnologii/ biotehnologii de tratare/ epurare inovative si sustenabile pentru indepartarea avansata a nutrientilor, xenobioticelor si substantelor prioritare din ape/ ape uzate cu urmatoarele subdirectii:
– Identificarea/ diminuarea/ indepartarea xenobioticelor din sursele de apa potabila
– Cercetari experimentale pentru minimizarea si controlul formarii subprodusilor intermediari de dezinfectie in filierele de potabilizare a surselor de suprafata/subterane.
– Tehnologii inovative pentru epurarea apelor uzate industriale si municipale cu matrice de impurificare complexe.
– Tehnologii bazate pe procesele de oxidare avansata a substantelor prioritare din sistemele apoase.
– Cercetari operationale privind bioreactoare secventiale (SBR) cu regim de alimentare variabil adaptat pentru incarcari organice mari.
– Solutii biotehnologice moderne de epurare avansata a apelor uzate prin optimizarea strategiilor de control a proceselor biologice de oxido-reducere desfasurate in regim nestationar in bioreactoare discontinue secventiale (SBR).

Promovarea de tehnologii alternative pentru retehnologizarea/ modernizarea statiilor de tratare/ epurare a apelor uzate
– Integrarea proceselor biotehnologice in filiere de tratare resurse naturale de apa potabila cu impurificare complexa.
– Integrarea procedeelor fotoinduse in schemele de epurare a apelor reziduale in vederea reducerii impactului deversarii de substante periculoase asupra mediului.
– Cercetare industriala si dezvoltare experimentala de sisteme inovative de epurare bazate pe tehnologia cu namol aerob granular si namol granular mixt microalge – bacterii.

Eco-nano-tehnologii bazate pe procese fizico-chimice si biologice pentru remedierea solurilor contaminate
– Biotehnologii de remediere ex-situ a solurilor poluate cu produse organice (produse petroliere, pesticide, etc).
– Biotehnologii de remediere in-situ (fitoremediere) a solurilor poluate cu produse organice periculoase si metale grele.
– Dezvoltarea de procese alternative bazate pe procedee chimice/electrochimice pentru remedierea unor soluri poluate cu compuși organici volatili si metale grele.
– Dezvoltarea de procese combinate chimic și biologic pentru remedierea solurilor poluate cu produse petroliere si compusi organoclorurati.

Tehnologii de tratare recuperativa a deseurilor de natura organica din fluxurile de epurare a apelor uzate
– Tehnologii de pretratare a namolurilor reziduale din statiile de epurare in vederea intensificarii procesului de metanogeneza.
– Biotehnologii de tratare a namolurilor reziduale organice din statiile orasenesti de epurare pentru obtinere de gaze combustibile.
– Tehnologii de post-tratare a namolurilor reziduale fermentate si deshidratate in vederea reutilizarii acestora ca fertilizant agricol.

Implementarea cerintelor economiei circulare in strategiile de dezvoltare durabila a operatorilor industriali

Contact:

Departament Tehnologii de Mediu, Transfer Tehnologic
Sef laborator: Gheorghe BATRINESCU
Telefon: +40 21 410 03 77 / 162
E-mail: tehnologi@incdecoind.ro