Tehnologii de mediu si transfer tehnologic

 • Acasa
 • Tehnologii de mediu si transfer tehnologic

Contact
Departament Tehnologii de Mediu si Transfer Tehnologic
Sef departament: Olga TIRON
Telefon: +4021 410 03 77 / 259
E-mail: olga.tiron@incdecoind.ro

Principalele direcții de cercetare:

Cercetări experimentale pentru fundamentarea aplicării procedeelor moderne de îndepărtare avansată a substanțelor periculoase din ape uzate/surse naturale;

▶ Dezvoltarea de tehnologii/biotehnologii de tratare/epurare inovative și sustenabile pentru îndepărtarea avansată a nutriților, micropoluanților organici emergenți și substanțelor prioritare din ape/ape uzate cu următoarele subdirecții:

 • reducerea/îndepărtarea poluanților din sursele de apă destinate potabilizării;
 • cercetări experimentale pentru minimizarea și controlul formării subprodușilor intermediari de dezinfecție în filierele de potabilizare a surselor de apă de suprafață/subterane;
 • tehnologii inovative pentru epurarea apelor uzate industriale și municipale cu matrice de impurificare complexă;
 • tehnologii bazate pe procese de oxidare avansată pentru degradarea poluanților organici emergenți din sistemele apoase;
 • cercetări pentru obținerea de hidrogen regenerabil rezultat din valorificarea de resurse de biomasă utilizate în procese de epurare a apelor uzate;
 • cercetări operaționale privind utilizarea bioreactoarelor secvențiale (SBR) cu regim de alimentare variabil adaptat pentru apele uzate cu încărcări organice mari;

▶ Promovarea de tehnologii alternative pentru retehnologizarea / modernizarea stațiilor de tratare / epurare a apelor uzate:

 • integrarea proceselor biotehnologice, procedeelor fotoinduse în filiere de tratare resurse naturale de apă potabilă cu impurificare complexă;
 • sisteme inovative de epurare bazate pe tehnologia cu nămol aerob granular și nămol granular mixt microalge-bacterii;
 • tehnologii specializate și sustenabile destinate epurării apelor uzate și nămolurilor precum și dezvoltarea de tehnologii destinate valorificării de resurse regenerabile în procese de epurare a apelor uzate;

▶ Eco-nano-tehnologii bazate pe procese fizico-chimice și biologice pentru remedierea solurilor contaminate:

 • tratarea deșeurilor organice (nămoluri din stațiile de epurare, fracția biodegradabilă din deșeurile municipale) în vederea utilizării ca resurse energetice regenerabile și fertilizanți / amendament pentru terenurile agricole;
 • remedierea solurilor poluate cu produse organice periculoase și metale grele, prin aplicarea de procese alternative (ecotehnologii);
 • utilizarea microalgelor în sisteme de epurare ape uzate – performante ale procesului de epurare și posibilități de utilizare / valorificare biomasă.

▶ Monitorizarea proceselor fizico-chimice și biologice de epurare prin tehnici avansate de microscopie electronică și corelativă;

▶ Asigurarea controlului avansat al proceselor biologice prin monitorizarea diversității și dinamicii microbiene și evaluarea calității nămolului activ utilizând tehnici moleculare și enzimatice;