In situatia actuala a necesitatii respectarii legislatiei nationale in domeniul protectiei mediului o importanta deosebita o constituie evaluarea poluarii generate de activitatile industriale si nonindustriale, cercetarile focalizandu-se pe realizarea de:

Studii in scopul evidentierii efectelor generate asupra mediului de activitatile industriale și nonindustriale
– Evaluarea poluarii solului si vegetatiei cu metale grele in zone cu trafic rutier intens
– Evaluarea presiunilor antropice asupra invelisului edafic in mediul urban
– Elaborarea de modele hidrochimice de ecologie urbana pentru zonele lacustre din mediul urban
– Dinamica aspectelor de mediu in zone in care s-au desfasurat activitati cu impact semnificativ asupra mediului
– Evaluarea poluarii apelor subterane la scara regionala (Studii geochimice ale apelor freatice cu nivel liber la scara regionala)
– Mobilitatea unor substante prioritar periculoase in sedimentele de rauri poluate prin activitati antropice industriale
– Evaluarea riscurilor induse de emisiile de gaze din sol/subsol in zone poluate antropic
– Evaluarea impurificarii apelor subterane in zona iazurilor de decantare sterile miniere

Dezvoltarea unor metode/sisteme adecvate de management destinate gestionarii emisiilor de poluanti si conservarii resurselor naturale
– Studii privind aplicarea unor sisteme de management adecvate de gestionare a deseurilor specifice in contextul strategiei „zero deseuri”
– Dezvoltarea unor noi metode/metodologii pentru evaluarea, predictia si managementul poluarii (metodologie de predictie a concen tratiei undei de poluare bazata pe teoria multimilor rugoase)
– Studii privind identificarea si stabilirea tehnicilor adecvate de valorificare a emisiilor gazoase din depozitele de deseuri municipale
– Dezvoltarea unui sistem de management integrat al apei aplicabil intr-o platforma industriala in contextul gestionarii sustenabile a resursei naturale apa in zona
– Studii privind dezvoltarea unor metode de caracterizare a deseurilor industriale

Contact:

Departament Evaluare Monitorizare Poluare Mediu
Sef laborator: Alina CONSTANTIN
Telefon: +40 21 410 03 77 / 120
E-mail: evmt@incdecoind.ro